Sunday, September 04, 2005

Membantu Ibu

Di belakang rumah Minah ada sebatang pohon jambu air. Pohon jambu itu lebat sekali buahnya. Pernah jambu itu dijual Bu Minah di pasar. Sebelum dibawa ke pasar, jambu itu ditusuk sepuluh-sepuluh. Minah suka sekali membantu ibunya.

  1. Minah diberi ibunya 2 bakul jambu air. Jambu itu harus ditusuk sepuluh-sepuluh. Dari bakul pertama ia mendapat 5 tusuk dan sisanya 4 buah. Di dalam bakul pertama ada . . . . . . . buah jambu.
  2. Dari jambu di dalam bakul ke-2, Minah dapat membuat 4 tusuk dan sisanya 3 buah jambu. Di dalam bakul ke-2 ada . . . . . . . buah jambu.
  3. Minah sudah membuat . . . . . . . tusuk jambu dan sisanya . . . . . . . buah jambu. Di dalam dua bakul itu ada . . . . . . . buah jambu.
  4. "Nah," kata ibunya. "Ini ada 75 jambu lagi." Dari 75 jambu itu Minah membuat . . . . . tusuk dan sisanya . . . . . buah jambu.
  5. Adik Minah ingin juga membantu. Ia diberi Minah 20 buah jambu. Tetapi ia mengembalikan 1 tusuk dari 7 buah dan 1 tusuk dari 8 buah jambu. "Kurang berapa buah, dik. Di mana jambu itu?" tanya Minah. "Jambu itu kusimpan di sini," jawab adik Minah, sambil menunjuk kepada perutnya. Nakal benar anak itu bukan? Berapa buah jambu yang dimakan adik Minah itu?